--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

[VSCode + Terminal] Mở VSCode bằng terminal?Bài viết này mình muốn chai sẻ cho mọi người một cách khá đơn giản để mở folder hiện tại mình đang ở trên terminal ra VSCode một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

B1:

CMD+Shift+ P -> Gõ Shell

B2:

Thử thôi

B3:

Trải nghiệm thôi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com