Từ gà non tới gà chiến với những cuốn sách

Khi ta làm việc với Kubernetes thì thường sẽ có hai vai trò là Kubernetes Developer và Kubernetes Administrator.

Cấp độ được chia theo từng lever

 1. Gà non
 2. Gà chạy
 3. Gà chiến

Gà non

1. Kubernetes in Action

Đầu tiên là cuốn sách dành cho người chưa biết gì về Kubernetes: Kubernetes in Action.

Kubernetes in Action: Amazon.co.uk: Luksa, Marko: 9781617293726: Books

Đây là cuốn sách cực kì hay, dạy cho các bạn những thứ cơ bản nhất của Kubernetes. Bạn sẽ được học song song về lý thuyết và thực hành. Ví dụ bạn sẽ học được những khái niệm sau trong cuốn sách này:

 • Kubernetes là gì?
 • Tại sao ta lại cần nó?
 • Kubernetes giúp gì cho ta trong việc quản lý và chạy container?
 • Các thành phần cơ bản nhất của Kubernetes?
 • Làm thế nào để sử dụng Kubernetes để xây dựng một hệ thống với tính khả dụng cao.
 • Kubernetes scaling.
 • Và rất nhiều khái niệm khác

2. Kubernetes Best Practices - Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes

Sau khi đã mần xong lý thuyết thì tiếp theo các bạn cần tìm hiểu cách vận dụng Kubernetes vào các hệ thống thực tế, cuốn sách này sẽ giúp bạn: Kubernetes Best Practices - Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes.

Kubernetes Best Practices: Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes: Burns, Brendan, Villalba, Eddie, Strebel, Dave, Evenson, Lachlan: 9781492056478: Amazon.com: Books

Cuốn sách này sẽ chỉ bạn cài rất nhiều ứng dụng bằng Kubernetes, ví dụ như:

 • Cách cài Ingress Controller.
 • Cách cài hệ thống monitoring bằng Prometheus.
 • Cách cài hệ thống logging bằng Elasticsearch, Logstash, Kibana.
 • Cách tốt nhất để quản lý ConfigMaps và Secrets.
 • Cách xây dựng hệ thống CI/CD trên Kubernetes.
 • ...

Gà chạy

1. Managing Kubernetes

Khi ta làm việc với Kubernetes thì thường sẽ có hai vai trò là Kubernetes Developer và Kubernetes Administrator.

Kubernetes Developer là những người sẽ viết các file manifest cho ứng dụng và triển khai nó lên trên Kubernetes. Còn Kubernetes Administrator là những người sẽ dựng Kubernetes Cluster, sau đó quản lý vận hành nó để các bạn Developer có thể dễ dàng sử dụng. Cuốn sách này sẽ chỉ các bạn vận hành Kubernetes: Managing Kubernetes.

Managing Kubernetes [Book]

Đây là cuốn sẽ chỉ cho ta cách vận hành Kubernetes trên môi trường production, cách cài Kubernetes trên môi trường production, cách quản lý cụm Kubernetes, cách lưu trữ và khôi phục một cụm Kubernetes Cluster.

2. Kubernetes Operators

Kubernetes Operators [Book]

Operators trong Kubernetes được xây dựng dựa trên khái niệm của operator pattern. Operators sẽ giúp chúng ta mở rộng các chức năng của Kubernetes, một vài ví dụ của Kubernetes Operators:

 • Argo Rollout.
 • Elastic Cloud on Kubernetes (ECK).
 • Confluent for Kubernetes.

Gà Chiến

1. GitOps and Kubernetes

GitOps, đây là một khái niệm khá mới đối với mình và mình đã học được nó thông qua cuốn này: GitOps and Kubernetes.GitOps and Kubernetes

Đây là cuốn sách sẽ giải thích cho các bạn về khái niệm GitOps và cách xây dựng CI/CD trong Kubernetes. Trong cuốn này các bạn sẽ học được các cách để tổ chức môi trường và xây dựng chiến lược về triển khai hệ thống với Git + Kubernetes như:

 • Ta sẽ tổ chức môi trường thế nào?
 • Xây dựng Pipelines ra sao?
 • Các chiến lược để triển khai sản phẩm: canary, blue-green, ...
 • Các vấn đề về bảo mật.
 • Cách sử dụng cách công cụ GitOps như: ArgoCD, Jenkins X, Flux.
 • ...

2. Core Kubernetes

Cuối cùng là cuốn sách sẽ nâng tầm hiểu biết về Kubernetes của bạn sang một trang mới: Core Kubernetes.Core Kubernetes

Như tên của cuốn sách, trong cuốn này nó sẽ dạy cho các bạn những thành phần core của Kubernetes. Đi từ những khái niệm cơ bản về Container và những thành phần cấu tạo nên Container, cho tới Pod, hệ thống lưu trữ và network của Kubernetes, sau khi đọc xong chắc các bạn sẽ có cái nhìn rất sâu về công cụ Kubernetes, mình thì chưa đọc xong cuốn này nhưng chỉ vài chương đầu thì hiểu biết về Kubernetes của mình đã được bổ sung rất nhiều. Ví dụ đây là hình minh họa của Pod ở trong quyển sách, vẽ cả tầng Linux Names

Trên đây là những cuốn sách được đánh giá cao theo từng cấp độ giúp tiếp cận K8s dễ dàng hơn. Hãy cùng nhau mở mang thêm kiến thức nhé

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

Lộ trình tìm hiểu Azure Kubernetes Service

Lộ trình học Kubernetes

Từ gà non tới gà chiến với những cuốn sách