picture

Blog

[Terminal] Những câu lệnh hữu ích khi dùng MacBài viết này mình muốn tổng hợp dần dần những câu lệnh có ích giúp các bạn sử dụng terminal trên mac 1 cách hiểu quả hơn

  1. Cài đặt ứng dụng không hẳn là bản quyền mà bị hệ điều hành chặn

   sudo spctl –master-disable

  2. Tìm kiếm file trong thư mục

   ls -al | grep “tên file”

  3. Homebrew: Cài đặt những package còn thiếu ở MacOS

   Install: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

   Uninstall:

   /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)”


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

Keep Better In The Life


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com