picture

Blog

SOILD Nguyên Lý: Theo cách hiểu của mỗi ngườiNhẹ nhàng nhưng cứ ngẫm dần dần…

Nguyên Lý SOILD:

1. Single responsibility principle

-> Một class chỉ nên giữ 1 trách nhiệm duy nhất (Chỉ có thể sửa đổi class với 1 lý do duy nhất)

2. Open/closed principle

-> Có thể thoải mái mở rộng 1 class, nhưng không được sửa đổi bên trong class đó (open for extension but closed for modification).

3. Liskov Substitution Principle

-> Trong một chương trình, các object của class con có thể thay thế class cha mà không làm thay đổi tính đúng đắn của chương trình

4. Interface Segregation Principle

-> Thay vì dùng 1 interface lớn, ta nên tách thành nhiều interface nhỏ, với nhiều mục đích cụ thể

5. Dependency inversion principle

-> I. Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các modules cấp thấp. Cả 2 nên phụ thuộc vào abstraction.

II. Interface (abstraction) không nên phụ thuộc vào chi tiết, mà ngược lại. ( Các class giao tiếp với nhau thông qua interface, không phải thông qua implementation.)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

Keep Better In The Life


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com