--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

[Script Đang Viết] 1 đoạn code ngắn gọn để add vào .gitignore những file không cần thiết phải commit.#add ‘node_modules’ to .gitignore file

git rm -r –cached node_modules &&

git commit -m ‘Remove the now ignored directory node_modules’ &&

git push


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com