--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

Postgresql: Làm thế nào để chạy trên mac bằng 1 cách nguy hiểmNhư tiêu đề trên, Dom xin phép chia sẻ 1 cách nguy hiểm là:

|

|

|

Chạy bằng Terminal:

  1. Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị

Homebrew:

/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)

Brew hỗ trợ các bạn cài đặt dễ dàng hãy thử tìm hiểu nó xem?

2. Cài đặt thôi:

brew install postgresql

postgresql server

Chú ý dòng này:

postgresql server

Nào chúng ta chạy thôi:

pg_ctl -D /usr/local/var/postgres start && brew services start postgresql

psql postgres

Cheast Sheet để dùng postgres thật dễ dàng ( Nếu có thời gian mình sẽ viết 1 bài tổng hợp và dịch những hàm giúp ích)

https://gist.github.com/apolloclark/ea5466d5929e63043dcf

http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-cheat-sheet/

Với cách chạy bằng terminal này khá là cực mình khuyên nếu ai lười hoặc không thích những câu lệnh rắc rối thì hãy vào ngay trang chủ của ứng dụng
Postgresapp


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com