Lộ trình tìm hiểu Azure Kubernetes Service

Mô tả ngắn

Azure Kubernetes Service - Bài 1: AKS là gì?

  • AKS khác gì so với K8s được cung cấp bởi Google
  • Hạn chế: API Server(managed), Giới hạn của Pods với mỗi Nodes, các tính năng cập nhật, và nhiều thứ khác

 

Azure Kubernetes Service - Bài 2: AKS trên Azure Portal thông qua giao diện trực quan

  •  

Azure Kubernetes Service - Bài 3: Những vấn đề có thể gặp phải khi sử dụng cluster

  •  

Azure Kubernetes Service - Bài 4: AKS trên Azure Portal thông qua câu lệnh (CLI)

  •  

Azure Kubernetes Service - Bài 5: Tương tác và phân quyền theo dạng RBAC tại AKS CLuster thông qua Cloudshell

  •  

Azure Kubernetes Service - Bài 6: Giải pháp theo dõi với phần mềm mã nguồn mở (Phần 1)

  • Cài đặt Prometheus và Grafana

Azure Kubernetes Service - Bài 7: Giải pháp theo dõi với phần mềm mã nguồn mở (Phần 2)

  • Tích hợp Grafana với Azure Active Directory

Azure Kubernetes Service - Bài 8: Chi phí hợp lý với phần mềm mã nguồn mở Kubecost

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

Lộ trình tìm hiểu Azure Kubernetes Service

Lộ trình học Kubernetes

Từ gà non tới gà chiến với những cuốn sách