[iOS Developer] Thông số tham khảo khi lập trình IPhone XS, XR, XS Max

iPhone XS

 • Display: 5.8” OLED
 • Screen size: 375pt x 812pt
 • Physical size: 1125px x 2436px (458 PPI)
 • Scale factor: @3x
 • Native scale factor: @3x
 • Portrait size classes: w: Compact, h: Regular
 • Landscape size classes: h: Compact, w: Compact

iPhone XR

 • Display: 6.1” LCD
 • Screen size: 414pt x 896pt
 • Physical size: 828px x 1792px (326 PPI)
 • Scale factor: @2x
 • Native scale factor: @2x
 • Portrait size classes: w: Compact, h: Regular
 • Landscape size classes: h: Regular, w: Compact

iPhone XS Max

 • Display: 6.5” OLED
 • Screen size: 414pt x 896pt
 • Physical size: 1242px x 2688px (458 PPI)
 • Scale factor: @3x
 • Native scale factor: @3x
 • Portrait size classes: w: Compact, h: Regular
 • Landscape size classes: h: Regular, w: Compact

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com