--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

[GoLang] 1. Ví dụ kinh điển: Hello Word và giờ thành Hello ForsharingBắt đầu một ngôn ngữ chúng ta thường biết đến ví dụ: Hello word để học nó đơn giản chỉ việc in ra màn hình dòng chữ đó. Đơn giản nhỉ?

Làm thôi

package main

import “fmt”

func main() {

fmt.Println(“Hello ForSharing.Info”)

}

Nhìn có vài dòng lệnh đơn giản nhỉ 😀

Vậy đi sâu 1 chút nhé

Package nghĩa là gì?

Import cái gì kia? fmt là cái gì?

func main() để làm gì?

Các bạn hãy tự đặt câu hỏi và tìm hiểu xem nhé?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com