Kubernetes

Kubernetes (K8s) là một hệ thống mã nguồn mở giúp tự động hóa việc triển khai, nhân rộng và quản lý các ứng dụng container

Nguồn cảm hứng từ những diên đã:

https://kubernetes.io/