Cloud Native Computing Foundation ("CNCF")

Cloud Native Computing Foundation tìm cách thúc đẩy việc áp dụng mô hình này bằng cách thúc đẩy và duy trì một hệ sinh thái gồm các dự án nguồn mở, trung lập với nhà cung cấp. Chúng tôi dân chủ hóa các mô hình hiện đại để làm cho những đổi mới này có thể truy cập được cho tất cả mọi người.

Khi nói đến Cloud Native, hầu hết chúng ta đều là những người trẻ tuổi. Công nghệ rất mới và sự hiểu biết của chúng ta về kiến ​​trúc không ngừng phát triển. Chia sẻ kiến ​​thức đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi là điều cần thiết. Tạo các mẫu dành riêng cho Cloud Native là một cách để đặt tên cho những thứ chúng ta đang học với tư cách là nhà phát triển, kỹ sư và người quản lý công nghệ để chúng ta có thể nói chuyện với nhau hiệu quả hơn. Khi chúng tôi học hỏi và tiếp tục, các mẫu sẽ phát triển và cải thiện cùng với sự hiểu biết của chúng tôi.

Nền tảng để viết bài:

  1. https://github.com/cncf/foundation/blob/main/charter.md
  2. https://github.com/ContainerSolutions/cloud-native-patterns

Tương tác với chủ đề

Danh sách bài viết được gán với chủ đề.