AWS

Chuyên mục được tạo ra từ nguồn cảm hứng với các chứng chỉ và case study của AWS

  • Foundational (Cơ bản): Cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí bất kì với kiến thức cơ bản về AWS Cloud.
  • Associate (Hội viên): Có khoảng 1 năm kinh nghiệm giải quyết vấn đề và triển khai giải pháp sử dụng AWS Cloud.
  • Professional (Chuyên Nghiệp): Có ít khoảng 2 năm kinh nghiệm toàn diện trong việc thiết kế, vận hành và các giải pháp khắc phục sự cố sử dụng AWS Cloud.
  • Specialty (Chuyên môn): Có kinh nghiệm kỹ thuật làm việc với AWS Cloud trong lĩnh vực chuyên môn nhất định.

Tương tác với chủ đề

Danh sách bài viết được gán với chủ đề.