Fastlane in Mojave

Here’s a brief step-by-step that worked for me: Install rbenv: brew install rbenv Add rbenv to your environment by the following to ~/.bash_profile: export PATH=”/Users/username/.gem/ruby/2.3.0/bin:$PATH” eval “$(rbenv init -)” Restart terminal Install a local ruby version: rbenv install 2.3.1 (this takes a while to complete) Activate the local ruby version: rbenv local 2.3.1 Then you can gem install bundler without sudo.

[Xcode] Quản lý provisioning thật đơn giản

Dưới dây mình xin giới thiệu với các bạn mình tool hỗ trợ với việc xóa, tìm kiếm với file đó thật dễ dàng. Rất dễ dàng sử dụng.   Download: http://hippo-foundry.s3.amazonaws.com/profile-manager/ProfileManager.zip Ref: https://github.com/Hipo/ProvisioningProfileManager

[React Native] How to use Podfile usefull

http://facebook.github.io/react-native/docs/integration-with-existing-apps 1 file Podfile cơ bản để có thể run được 1 project React Native tích hợp Cocoapods. 1 thư viện open source khổng lồ để sử dụng libs và tích hợp dễ dàng hơn. # The target name is most likely the name of your project. target ‘Tên của project’ do # Your ‘node_modules’ […]

Ứng xử khi xin thôi việc.

Thôi việc – Đó không đơn giản là hành động bạn gửi đơn xin thôi việc, nhận được sự chấp thuận của cấp trên rồi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi công ty. Hơn thế nữa, đó là cả một nghệ thuật ứng xử, thôi việc cũng đòi hỏi quá trình chuẩn bị, […]

Strings and Patterns trong PHP 7 (P1- Strings)

Strings Strings trong php là 1 chuỗi các byte và không chứa thông tin biên dịch. PHP lưu trữ độ dài và nội dung của chuối và không dựa vào ký tự kết thúc để biểu thị. Điều này giúp chuỗi nhị phân an toàn và các ký tự NULL trong cuối sẽ không gây […]

[Cheat Sheet] Markdown thật là trò trẻ con mà 😍

Loại Hoặc … Kết quả *Italic* _Italic_ Italic **Bold** __Bold__ Bold # Heading 1 Heading 1 ========= Heading 1 ## Heading 2 Heading 2 ——— Heading 2 [Link](http://a.com) [Link][1] ⋮ [1]: http://b.org Link ![Image](http://url/a.png) ![Image][1] ⋮ [1]: http://url/b.jpg > Blockquote Blockquote * List * List * List – List – List – List List List […]

Những khoản phí khi tôi làm bằng lái xe B2 $$$$

Như chúng ta biết với sư gia tăng về phương tiện giao thông và cũng như nhu cầu của mỗi người thì việc chọn 1 chiêcs bằng B2 để được lái ô tô đi trên đường thật là dễ. Vậy giá 1 chiếc bằng chúng ta phải trả thường bao nhiêu nhỉ? 3,5 củ, 6 […]

Ý nghĩa của mỗi response status trong HTTP

200: Ok. Mã cơ bản có ý nghĩa là thành công trong hoạt động. 201: Đối tượng được tạo, được dùng trong hàm store. 204: Không có nội dung trả về. Hoàn thành hoạt động nhưng sẽ không trả về nội dung gì. 206: Trả lại một phần nội dung, dùng khi sử dụng phân trang. […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com