Khai báo biến trong extension của Swift

Một trong những hạn chế của Swift Extension là không thể khai báo biến trong nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tạo biến trong extension. Tổng quan Swift Extension cho phép chúng ta thêm các hàm cho một class, struct, enum hoặc protocol có sẵn. Extension thường được […]

[Chia sẻ] Tài liệu lướt nhanh TypeScript 2.0

This post is part of the TypeScript Evolution series: TypeScript 2.0: Non-Nullable Types TypeScript 2.0: Control Flow Based Type Analysis TypeScript 2.0: Acquiring Type Declaration Files TypeScript 2.0: Read-Only Properties TypeScript 2.0: Tagged Union Types TypeScript 2.0: More Literal Types TypeScript 2.0: The never Type TypeScript 2.0: Built-In Type Declarations TypeScript 2.1: async/await for ES3/ES5 TypeScript 2.1: […]

RXSwift Basics with Story

Subject – Observable and Observer at once. Basically it can observe and be observed. BehaviorSubject – When you subscribe to it, you will get the latest value emitted by the Subject, and then the values emitted after the subscription. PublishSubject – When you subscribe to it, you will only get the values that were emitted after the subscription. ReplaySubject – When you subscribe to it, you will get […]

[iOS Developer] Thông số tham khảo khi lập trình IPhone XS, XR, XS Max

iPhone XS Display: 5.8” OLED Screen size: 375pt x 812pt Physical size: 1125px x 2436px (458 PPI) Scale factor: @3x Native scale factor: @3x Portrait size classes: w: Compact, h: Regular Landscape size classes: h: Compact, w: Compact iPhone XR Display: 6.1” LCD Screen size: 414pt x 896pt Physical size: 828px x 1792px (326 PPI) […]

[NodeJS] Quản lý nhiều version thật dễ dàng

Nhiều người nghĩ thật khó khăn để chạy nhiều version trên 1 máy thật khó Nhưng điều đó không phải đều có những cách dễ dàng đó là Bạn đang ở version node v10..4.1, bạn cần về v.8.9.1 B1: npm i -g n B2: n 8.9.1 B3: node -v Nhìn thành quả của mình Ngoài […]

Strings and Patterns trong PHP 7 (P1- Strings)

Strings Strings trong php là 1 chuỗi các byte và không chứa thông tin biên dịch. PHP lưu trữ độ dài và nội dung của chuối và không dựa vào ký tự kết thúc để biểu thị. Điều này giúp chuỗi nhị phân an toàn và các ký tự NULL trong cuối sẽ không gây […]

Khi nào và tại sao bạn nên sử dụng Arrow Functions trong ES6. Và không nên dùng khi nào?

Arrow function chắc chắn là một trong những tính năng phổ biến hơn của ES6. Đã được giới thiệu là cách để viết function một cách gắn gọn. Ex: 1 function được viết trên ES5 function timesTwo(params) {   return params * 2 } timesTwo(4);  // 8 Và đây là một arrow function: var hello […]

PHP 7.3 Alpha 1? Có gì mới ?

Đội ngũ phát triển PHP mới đây đã công bố phiên bản đầu tiên của PHP 7.3.0 – Alpha 1 đã sẵn sàng. Phiên bản PHP 7.3 được xây dựng tiếp nối phiên bản PHP 7.2 – được ra mắt tháng 11 năm ngoái. Việc tiếp tục mắt PHP 7.3, một thời gian ngắn sau phiên bản 7.2 cho thấy tốc độ của chu trình […]

Ý nghĩa của mỗi response status trong HTTP

200: Ok. Mã cơ bản có ý nghĩa là thành công trong hoạt động. 201: Đối tượng được tạo, được dùng trong hàm store. 204: Không có nội dung trả về. Hoàn thành hoạt động nhưng sẽ không trả về nội dung gì. 206: Trả lại một phần nội dung, dùng khi sử dụng phân trang. […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com