Tải về Wallpaper của macOS Mojave

Như ae đã biết đêm qua Apple có giời thiệu tại WWDC 2018 phiên bản tiếp theo của hệ điều hành MacOs với tên hiệu là Mojave. Mojave là gì ? Tra trên Wiki thì : Hoang mạc Mojave, người địa phương thường gọi là High Desert (có nghĩa là Hoang mạc trên cao), chiếm một phần […]

[WWDC2018] Năm nay có gì mới? Liệu chúng ta có thất nghiệp!

Giật tít trước và dần dần update Welcome homes developer 20 million apple developer 500 million visitors per week apple store $100.000.000.000 to developers Tốc độ cập nhật phần mềm: iOS 11: 81 % Android: 6% Những tính năng mới trên phiên bản mới iOS 12: Free Upgrade Những thiết bị hỗ trợ cập nhật Phone: […]

[KEY] Sublime Text 3 Serial key build is 3176

B1: Added these lines into /etc/hosts 127.0.0.1 www.sublimetext.com 127.0.0.1 license.sublimehq.com B2: Used the license key —– BEGIN LICENSE —– sgbteam Single User License EA7E-1153259 8891CBB9 F1513E4F 1A3405C1 A865D53F 115F202E 7B91AB2D 0D2A40ED 352B269B 76E84F0B CD69BFC7 59F2DFEF E267328F 215652A3 E88F9D8F 4C38E3BA 5B2DAAE4 969624E7 DC9CD4D5 717FB40C 1B9738CF 20B3C4F1 E917B5B3 87C38D9C ACCE7DD8 5F7EF854 86B9743C FADC04AA FB0DA5C0 F913BE58 42FEA319 F954EFDD AE881E0B —— […]

Postgresql: Làm thế nào để chạy trên mac bằng 1 cách nguy hiểm

Như tiêu đề trên, Dom xin phép chia sẻ 1 cách nguy hiểm là: | | | Chạy bằng Terminal: Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị Homebrew: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)“ Brew hỗ trợ các bạn cài đặt dễ dàng hãy thử tìm hiểu nó xem? 2. Cài đặt thôi: brew install postgresql […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com