--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

Cách cập nhật phiên bản mới cho RN phiễn bản cũNhư tiêu đề trên đây là những bước mình cập nhật 1 version cũ RN cũ lên mới.

  1. npm-check-updates

   npm i -g npm-check-updates
   ncu
   ncu -u
   Như tiêu đề của nó. Hỗ trợ đọc file package.json để kiểm tra verssion sẽ update lên

  2. npm xóa toàn bộ cache và cài đặt lại

   rm -rf node_modules
   npm cache clean
   watchman watch-del-all
   npm install

  3. Bước cuối cùng cập nhật lên phiên bản mói

   react-native upgrade


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com