Cách bước tối ưu hóa kích thước của một Docker Image

Trong bài biết này, tôi sẽ chia sẻ một số những phương pháp có thể giúp tối ưu hóa kích thước khi đóng image với docker

  1. Chọn đúng image sử dụng.

  2. Tối ưu hóa Layers.

  3. Sử dụng multi-stage builds.

  4. Lựa chọn những packages phù hợp.

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

Cách bước tối ưu hóa kích thước của một Docker Image