Khai báo biến trong extension của Swift

Một trong những hạn chế của Swift Extension là không thể khai báo biến trong nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tạo biến trong extension. Tổng quan Swift Extension cho phép chúng ta thêm các hàm cho một class, struct, enum hoặc protocol có sẵn. Extension thường được […]

[Chia sẻ] Tài liệu lướt nhanh TypeScript 2.0

This post is part of the TypeScript Evolution series: TypeScript 2.0: Non-Nullable Types TypeScript 2.0: Control Flow Based Type Analysis TypeScript 2.0: Acquiring Type Declaration Files TypeScript 2.0: Read-Only Properties TypeScript 2.0: Tagged Union Types TypeScript 2.0: More Literal Types TypeScript 2.0: The never Type TypeScript 2.0: Built-In Type Declarations TypeScript 2.1: async/await for ES3/ES5 TypeScript 2.1: […]

Quản lý công việc hiệu quả với Skype + Microsoft To Do

Hôm nay mình xin phép chia sẻ về cách quản lý công việc đơn giản với những bước vô cùng đơn giản. Skype: Một ứng dụng gần như ai cũng biết và dùng để trao đổi và chính nó đã có thêm 1 tính năng tuyệt vời đó là quản lý task khi bạn ấn […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com